Kinh doanhHỏi chuyên gia

Hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế tri thức

Hiện tượng của nền kinh tế hiện đại là kiến thức xuất hiện như là một tổ chức đặc biệt của kinh doanh trong mô hình mới nổi. Tri thức đã trở thành không chỉ là một yếu tố không phụ thuộc vào sản xuất, như một yếu tố trung tâm trong toàn bộ hệ thống các yếu tố. khuếch tán và phân phối trên toàn cầu của họ xác định mức độ phức tạp, mơ hồ và sự phân mảnh của hệ thống quản lý hiện đại, làm đáng kể khó khăn trong việc phân tích các xu hướng chính của phát triển của nó. Nền kinh tế tri thức là một hỗn hợp của các hướng, hình thức và tiểu văn hóa, dẫn đến sự hình thành của một loại mới của mối quan hệ trong hệ thống thị trường, tăng số lượng các yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp thành công và hiệu quả. Dynamics yêu cầu cho các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng được xác định bởi đồng thời cùng tồn tại của hệ thống khác nhau của các giá trị, sở thích, lối sống.

Trong một xã hội dựa trên kiến thức, các loại hoạt động dịch vụ, việc mua lại của một sản phẩm ngày càng đòi hỏi hiện thực xã hội, gây ra sự biến đổi của ý tưởng về sản phẩm là một yếu tố cần thiết và khả năng cá nhân hóa văn hóa hay tâm lý. Sự hình thành của một nền kinh tế như vậy được đi kèm với những thay đổi không chỉ ở thị trường và vị trí kinh tế của người tiêu dùng khi thay đổi các hoạt động truyền thống, mà còn là sự phân mảnh của thị trường. Sửa đổi các đặc điểm của nó do sự biến đổi triệt để về ý nghĩa và tác động của các tổ chức kinh tế xã hội trong sự phát triển của cá nhân, một mức độ cao của sự nhạy cảm với sự hiểu biết về các yếu tố thời gian. các đơn vị kinh doanh hiện đại thực hiện các hoạt động của họ và xây dựng chiến lược cạnh tranh trong một số lượng lớn các khó lường và khó khăn để các yếu tố môi trường mang tính chất dưới ảnh hưởng của khối lượng khổng lồ, cường độ, và tăng tốc độ thay đổi thông tin, trong đó, đến lượt nó, chuyển đổi và hoạt động của các doanh nghiệp thương mại. Những xu hướng đang thay đổi ý tưởng về vai trò và quản lý công ty các phương pháp, những loại hoạt động sẽ là thuận lợi nhất cho cô ấy.

Sử dụng tiềm năng của kinh doanh dẫn đến một sự thay đổi trong hình thức tổ chức, cơ cấu thành phần kinh tế và sự hình thành của các loại mới của góp phần thực hiện của cá nhân sáng tạo. Thành lập và hoạt động của một công ty hiện đại được dựa trên khuynh hướng liên tục đổi mới, khả năng kinh tế, hợp tác và chuyên môn hoá lao động, kết nối công nghệ của quá trình sản xuất và hoạt động. Một tính năng đặc trưng của thời hiện đại trở nên gia tăng hội nhập trong quản lý, do việc chuyển đổi sang một cấu trúc ngang với một số lượng tối thiểu các cấp giữa sự lãnh đạo của tổ chức và các thủ phạm thực sự. Như các hoạt động và các mối quan hệ tổ chức trong công ty không được xây dựng phù hợp với các nhiệm vụ, và thông qua việc cung cấp các quá trình quan trọng với mục tiêu cụ thể. một cách tiếp cận như vậy loại bỏ các thông tin liên lạc không tạo ra giá trị gia tăng.

Đối với lĩnh vực tài chính cũng có lợi về mặt xã hội chịu trách nhiệm hành vi - báo giá cổ phiếu tăng trưởng, bán hàng, sản phẩm thương hiệu. trách nhiệm xã hội là một trong những cơ chế tác động của kinh doanh đối với xã hội. thực hiện trong một xã hội dựa trên kiến thức, thể hiện dưới dạng các sáng kiến khác nhau và các chương trình xã hội quy mô lớn - tài trợ, bảo trợ, cơ chế cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục. Một khác biệt quan trọng của trách nhiệm xã hội từ thiện truyền thống, trước hết, không chỉ để hỗ trợ những người có nhu cầu, mà còn để tìm ra cách hiệu quả nhất để giúp đỡ, và thứ hai, quyết định các nhiệm vụ xã hội với chi phí tối thiểu tổ chức và, thứ ba, dịch vụ tự nguyện, bao gồm quản lý thi hành công vụ thực thể đơn phương. Từ quan điểm này, các mô hình sử dụng rộng rãi nhất là việc sử dụng các trả lãi trên vốn, được hình thành bởi sự đóng góp của các đối tượng của ngành kinh doanh và các quỹ đã đăng ký (hỗ trợ học bổng).

Sự lựa chọn của phương pháp và các nguồn huy động vốn xác định bởi các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của khu vực và phạm vi. cơ chế xã hội về trách nhiệm thúc đẩy tiếp xúc giữa các cổ đông, nhân viên, nhà thầu phụ, khách hàng, chính quyền địa phương và tất cả các bên quan tâm. lợi ích chung của nhà nước và doanh nghiệp trong cải cách thể chế, trong việc bảo vệ cạnh tranh, sự hình thành của cơ cấu tổ chức và cách thức điều tiết thị trường biến nó thành một sự hợp tác công nghệ với một tiềm năng củng cố mạnh mẽ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 vi.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.